ISSN  0006-9248

Bratisl  Lek  Listy

Published continuously since 1921

 

Main page

  

Volume  98

  

Issue  9      ( Bratisl  Lek  Listy 1997; 98 (9) )

 

- Osobnosť profesora S. Kostlivého
  Čársky S

- Moravští chirurgové a škola Kostlivého
  Michek J

- Prínos Kostlivého školy pre resekčnú liečbu peptického vredu
  Matis P, Slančík J, Vician M, Durdík Š

- Možnosti rekonštrukčnej chirurgie v ezofágogastrickej oblasti
  Jablonický Š, Labaš P, Škultéty J

- Indikácie a technika chirurgickej liečby motorických porúch pažeráka
  Vajó J, Hildebrans T, Janík M, Kundrát I, Podhradská M

- Retrospektívny pohľad na vývoj chirurgie štítnej žľazy na I. chirurgickej klinike FN
  Ohrádka B, Sekáč J, Kostka V

- Prevencia a liečba včasných a neskorých komplikácií po strumektómii
  Hradec V, Fodor G, Greš A

- Předoperační a peroperační taktika a technika na minimalizování peroperačních omylů
  a technických chyb

  Dvořák J, Smutný S, Neumann J, Sigmundová S

- Cievna chirurgia -- tradície a perspektívy
  Žernovický F, Kubis J, Vrtík L, Šimo J

- Chirurgické postupy při tromboembolismu
  Mayzlík J

- Retrospektívny pohľad na vývoj traumatológie na I. chirurgickej klinike FN v Bratislave
  Martinec A, Rek Ľ, Novák I, Steller P, Bilík A

- Minulost, současnost a budoucnost traumatologie koleního kloubu
  Pokorný V